Redmax
Redmax

De business case van eHealth

Iedereen wil een positieve business case voor eHealth zien, maar het blijkt vaak moeilijk om die te realiseren. De minister en de zorgverzekeraars zetten sinds 2014 zelfs een dwangmaatregel: “5% van de langdurige zorg moet in 2014 online worden gegeven, anders...”.

De business case van eHealth

Iedereen wil een positieve business case voor eHealth zien, maar het blijkt vaak moeilijk om die te realiseren. De minister en de zorgverzekeraars zetten sinds 2014 zelfs een dwangmaatregel: “5% van de langdurige zorg moet in 2014 online worden gegeven, anders...”.

Als bestuurder ziet u de illusie van eHealth verdampen. De belofte om koploper in de zorg te worden, blijkt in de harde realiteit te leiden tot hoge kosten en non-delivery. U bent dus dringend op zoek naar een goede implementatie en een positieve business case voor eHealth. Redmax heeft ervaren dat een positieve business case bestaat. Maar dan moet u wel goed nadenken, duidelijke doelen stellen en deze ook afdwingen door processen te veranderen.

De business case van eHealth: een positief verhaal
Het bepalen van de business case voor eHealth is al eens vergeleken met het zoeken naar de heilige graal. eHealth wordt ingezet en er wordt verwacht dat als door een wonder de kosten worden overtroffen door de opbrengsten. eHealth heeft dus een gunstige business case als uitgangspunt. Toch wordt er ook steeds vaker openlijk aan getwijfeld of de kosten ooit terug verdiend worden. Er komen steeds meer organisaties die de kosten kennen, maar nog steeds zoeken naar de opbrengsten. Redmax is actief betrokken bij het onderzoek naar de business case voor eHealth voor vele klanten. En wij spelen een leidende rol in landelijke werkgroepen rondom business cases zoals bij het Nictiz.

Wat zijn de valkuilen?
Uit de combinatie van eerder onderzoek en onze ervaringen bij het berekenen van de business case ontstaat een lijst met mogelijke valkuilen:

1. Er wordt een business case gezocht bij een reeds gekozen oplossing. Een business case bepalen bij een reeds gekozen oplossing levert zelden een positieve business case op. De juiste business case zoeken, betekent namelijk ook dat er aan business modellering gedaan moet worden. De oplossing moet zo gemaakt en geïmplementeerd worden dat er een positief verhaal ontstaat.

2. De stakeholders zijn niet allemaal meegenomen. Meestal zijn de positieve effecten wel gezien, maar de weerstand – de plaats waar de kosten vallen – zijn weggelaten. Dit gebeurt bewust of onbewust. Het is dus zaak om alle stakeholders mee te nemen en de kosten over alle stakeholders te optimaliseren.

3. Niet meetbare voordelen worden meegenomen voor onwaarschijnlijk hoge bijdragen. Dit effect treedt op als een business case positief wordt gemaakt door oneigenlijk hoge opbrengsten uit bijvoorbeeld verminderde reiskosten mee te nemen. Meer verborgen is een oneigenlijk hoge verwachting van toenemende productiviteit. Medewerkers kunnen niet meer dan 100% productief zijn, maar ook zeer hoge productiviteitscijfers zijn vaak niet realistisch. Er is een einde aan de effectieve inzet van mensen.

4. De innovatie paradox speelt een belangrijke rol. Bij het inzetten van een nieuw middel ontstaan mogelijkheden om het proces te veranderen. Deze mogelijkheden worden vooraf niet gezien of niet voldoende meegenomen zijn. De som van de effecten van procesaanpassing levert tientallen procenten verbeteringen op. Dat is veel meer dan mogelijk is zonder aanpassing van het proces.

5. Subsidie maakt een business case tijdelijk positief. Een blijvend gunstig effect ontstaat als door subsidie de afschrijvingskosten lager worden, maar dan dient er nog steeds naar de effecten op lange termijn gekeken worden. De toevoegde kosten van de dienst moeten een blijvend positief effect hebben in de opbrengsten. Als dat niet het geval is dan ontstaat alsnog een probleem met eHealth. Stel u kunt beeldbellen invoeren door een subsidie op middelen in een pilot project, maar op termijn moet u bij elke cliënt een PC of tablet leveren. Dan moet er blijvend een positief effect optreden dat de inzet van die middelen in de langdurige thuisbegeleiding compenseert. De caseload moet dan mogelijk meer toenemen dan u in eerste instantie zou vermoeden.

Aanpak voor de business case: kwalitatief en kwantitatief

eHealthOm een business case goed te bepalen, is het nodig om met voldoende kennis en inzicht naar de materie te kijken. Wij hebben al vaker dit traject doorlopen met cliënten. Het totale model kent twee benaderingen, normaal in twee fasen te doorlopen. Primair lopen we langs alle stakeholders en bepalen de impact die zij verwachten. Dit kan op hoofdlijnen leiden tot goede besluitvorming met inschatting van te bereiken resultaten en effecten. Dit noemen we de kwalitatieve analyse. Een ingewikkeldere fase is de kwantitatieve fase. Daarvoor is een model opgesteld waarbij alle relevante kosten van een organisatie worden doorlopen en de indicatoren worden vastgesteld die door eHealth verbeteren. Zo ontstaat een model waarbij de marge van de organisatie in beeld komt en de getalsmatige verandering daarvan in kaart wordt gebracht. De KPI’s (Key Performance Indicatoren), die helpen om de resultaten van de business case te sturen, worden bepaald. Een factor in deze categorie is bijvoorbeeld de sterk veranderende caseload van een professional als gevolg van eHealth implementatie. De caseload mutaties verschillen per soort dienstverlening, maar een verdubbeling lijkt soms mogelijk. Dat is een business case verbetering van 100%.

eHealth3

Wat kunt u nog verwachten?
Het ontwikkelen van business cases en het vergelijken van uw situatie hebben onze bijzondere aandacht. Er wordt gewerkt aan eenvoudige vragenlijsten die u online kunt invullen, we zijn betrokken in een project waarbij de business case in een consortium (samenwerkingsverband) wordt onderzocht en we zoeken naar manieren om referentiemateriaal ter beschikking te stellen. We streven naar eenvoudige modellen om u snel te helpen en mogelijk referentie KPI’s te geven. Zo kunt u in de toekomst nog sneller aan het werk met realistische doelstellingen en het implementeren van eHealth met een positieve business case voor uw organisatie.

Kan ik het zelf ook doen of heb ik hulp nodig?
In de praktijk kunt u zelf een eerste stap maken door het basismodel, zoals dat is geschreven in een whitepaper bij het Nictiz te bestuderen. Daarbij is ook een spreadsheet ter beschikking gesteld. Voor een meer volledige benadering of toelichting op deze materie kunt u contact opnemen met ons. De tijd die het kost, varieert van enkele uren tot enkele dagen voor een volledige analyse en rapportage.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Redmax.
+31 10 524 11 00

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten?

Ook interessant voor u?