Redmax
Redmax

Disruptie in de zorg door eigen regie

Disruptie: grote bedrijven krijgen er nauwelijks grip op. Uit onverwachte hoek poppen kleine start-ups en grote technologiebedrijven op met als doel: producten of diensten extreem innoveren en zo bestaande markten op hun kop zetten. Waar dit in de corporate wereld al dagelijkse realiteit is, begint disruptie in de zorg inmiddels ook serieuze vormen aan te nemen. Daarom zoomen wij met een serie blogs over disruptie in op de verschillende drivers van disruptie. In deze blog kijken we naar disruptie door tussenlagen overbodig te maken met eigen regie.

Disruptie in de zorg door eigen regie

Disruptie: grote bedrijven krijgen er nauwelijks grip op. Uit onverwachte hoek poppen kleine start-ups en grote technologiebedrijven op met als doel: producten of diensten extreem innoveren en zo bestaande markten op hun kop zetten. Waar dit in de corporate wereld al dagelijkse realiteit is, begint disruptie in de zorg inmiddels ook serieuze vormen aan te nemen. Daarom zoomen wij met een serie blogs over disruptie in op de verschillende drivers van disruptie. In deze blog kijken we naar disruptie door tussenlagen overbodig te maken met eigen regie.

Disruptie innovatie vindt plaats wanneer producten of diensten extreem verbeterd worden en zo bestaande markten op hun kop worden gezet. Disruptieve organisaties kenmerken zich door:

  • extreme klantgerichtheid: zeer snel en hoogwaardig inspelen op behoeften;
  • een zeer wendbare organisatie: snelle besluitvorming en nauwelijks vast personeel of bezit aan materiaal;
  • gebruik te maken van de allernieuwste technologie.

Wie niet snel genoeg anticipeert op ontwikkelingen in de markt, technologie en veranderende klantbehoeften, wordt genadeloos slachtoffer van disruptie.

5 Indicatoren voor disruptie
Onderstaande model van Rachel Botsman biedt 5 indicatoren die aangeven of u rijp bent voor disruptie. Scoort u op meerdere factoren, dan weet u zeker hoe laat het is! In deze serie blogs wordt per blog ingezoomd op één van de indicatoren en worden disruptieve zorginitiatieven belicht. In deze vierde blog zoomen we in op disruptie in de zorg door in te zetten op eigen regie.

“Disruptie in de zorg”;
Bron: Redmax

Overbodige tussenlagen opheffen met eigen regie
Slimme technologie kan bureaucratie overbodig maken en extreme kostenbesparingen realiseren. Wanneer technologie mensen beter in staat stelt om dingen zelf te doen, worden tussenpersonen (deels) overbodig. Een simpel voorbeeld is Policy Genius, dat verzekeringen in Jip-en-Janneke-taal uitlegt, het kiezen van een verzekering versimpelt en verzekeringsadviseurs overbodig maakt.

Zelf meten en monitoren
Binnen de zorg zijn er tegenwoordig vele testen die je zelf kunt doen waarvoor je eerder een dag lang in het ziekenhuis zat. Zo zorgen de Propeller sensor en app, de Scanadu Scout, de Scanaflo en de Theranos bloedtest ervoor dat veelvoorkomende handelingen verplaatsen van ziekenhuis naar supermarkt.

Een Nederlands voorbeeld is de app SkinVision waarmee je de gezondheid van je huid in de gaten houdt om huidkanker te voorkomen. SkinVision is een bewustwordings- en monitoringsoplossing om mensen te ondersteunen bij het in de gaten houden van verdachte moedervlekken. De app neemt huidfoto’s van hoge kwaliteit en geeft direct inzicht in het risico van een verdachte moedervlek. De arts of dermatoloog kan dan tijdig worden bezocht. Door het persoonlijke fotoarchief biedt het gebruikers ook de mogelijkheid om moedervlekken over langere periode te vergelijken op mogelijke veranderingen. Met de app kunnen foto’s ook worden gedeeld met de arts. SkinVision maakt de dermatoloog dus niet compleet overbodig, maar wel het veelvuldig preventief controleren van moedervlekken.

De volgende stap zijn insideables zoals de Google lens, die continu de suikerspiegel van diabetici meet, en tal van intelligente pillen die continu bloedwaarden meten en een specialist waarschuwen bij abnormale waarden.

Zelf keuzes maken
Option Grid is een visuele en overzichtelijke manier om behandelopties en bijbehorende veelgestelde vragen te presenteren aan patiënten. Soms is een keuze uit verschillende behandelopties afhankelijk van wat echt belangrijk is voor een patiënt. Ook in Nederland wordt gewerkt aan tal van option grids die patiënten moeten faciliteren in het (in grotere mate) maken van keuzes. Een Option Grid geeft een overzicht van de verschillende (behandel)opties voor een specifieke aandoening. Deze zeer beknopte keuzehulpen kunnen patiënten meer betrekken en laten meedenken over de optimale behandelkeuze die aansluit bij hun levensfase- en doelen. Na het gesprek met de arts kan de patiënt de keuzehulp mee naar huis nemen en alles rustig nalezen en overdenken, om samen met de arts tot een besluit te komen. Dit leidt tot een toename in patiënttevredenheid, fysiek functioneren en kwaliteit van leven en een afname van angst en keuzestress. Wanneer een option grid tijdens het consult wordt ingezet, blijkt dat de kennis van de patiënt vergrootte over de aandoening en behandelopties, zonder dat het consult meer tijd kostte. Net als Option Grid is de Nederlandse start-up Mount ook gericht op shared decision making. Mount biedt transparant informatie over onder meer de behandelopties (zie blog 3 uit de serie).

Zelfservice
Tussenlagen overbodig maken kan ook door je klanten in te zetten. Zo zet de Engelse telecomprovider GiffGaff haar klanten (betaald) in om de klantenservice te runnen. Het eerder genoemde platform Oopoeh (zie blog 2 uit de serie) is feitelijk een zelfde soort voorbeeld waarbij eigen regie gefaciliteerd wordt door mensen direct met elkaar te verbinden, zonder de tussenkomst van een professional uit de ouderenzorg.

Dergelijke peer-to-peer concepten zijn zeer bruikbaar in de zorg. Zo begeleiden we bijvoorbeeld een project omtrent blended behandeling van dyslexie. Hierbij onderzoeken we of we kinderen die bijna klaar zijn met hun behandeling als expert kunnen faciliteren, zodat zij kinderen kunnen helpen die net begonnen zijn met hun behandeling. Op dezelfde manier onderzoeken we of we kinderen die logopedische behandeling volgen kunnen koppelen aan ouderen. Op deze manier worden ouders ontlast. Vaak blijkt namelijk dat ouders onvoldoende toekomen aan het oefenen met hun kind waardoor de behandeling niet zo effectief is als zou kunnen. Door kinderen ook te koppelen aan ouderen, wordt de kans vergroot dat kinderen vaker oefenen, de behandeling effectiever is, ouderen van nut kunnen zijn voor kinderen en logopedisten minder vaak ingezet hoeven te worden.

5 bestanddelen tegen disruptie
De meeste organisaties kijken de kat uit de boom door de innovatie- en concurrentiekracht van disruptieve spelers af te wachten. Wanneer deze duidelijk is, worden zij overspoeld door een stortvloed aan vraagstukken over hoe bestand hun eigen organisatie is tegen disruptie en wat er nodig is om hierop te kunnen reageren. Met een serieuze achterstand tot gevolg. Wees bestand tegen disruptie met de volgende acties:

  • Houd de ontwikkelingen rond markt, technologie en consumenten nauwlettend in de gaten. Of laat dit doen door iemand die niet uit je eigen sector komt en vrij is van blinde vlekken;
  • Monitor frequent de ontwikkelingen bij health-startups;
  • Stimuleer de startup-manier van innoveren binnen je eigen organisatie. Bijvoorbeeld door organisatiecellen te creëren die van buitenaf proberen de eigen organisatie radicaal te vernieuwen;
  • Breng de pijnpunten in kaart waar cliënten het meest last van hebben in relatie tot een product, dienst of proces;
  • Doe een Disrupt Your Own Business-workshop waarbij je probeert je eigen dienstverlening te disrupten.

Disrupt Your Own Business
Met een disrupt your own business-workshop kijkt u niet de kat uit de boom, maar anticipeert u proactief op ontwikkelingen door zelf de potentiële Uber in uw markt te verzinnen. Dit doen we onder meer door de grootste pijnpunten van klanten en de organisatie in kaart te brengen. Om de concurrentie een stap voor te zijn, gaan we tijdens een brainstorm aan de slag met een pijnpunt door een concreet concept te ontwikkelen. Dit concept is gericht op een exponentiële verbetering van de kwaliteit, service en/ of kostenbesparing.

Wilt u een inspiratiesessie over disruptie in de zorg, onderzoeken hoe bestand uw organisatie is tegen disruptie, zelf een disrupt your own business-workshop doen of meer informatie hierover? Neem contact met ons op!

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Redmax.
+31 10 524 11 00

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten?

Ook interessant voor u?