Redmax
Redmax

Disruptie in de zorg door onbeperkte toegang

Disruptie: grote bedrijven krijgen er nauwelijks grip op. Uit onverwachte hoek poppen kleine start-ups en grote technologiebedrijven op met als doel: producten of diensten extreem innoveren en zo bestaande markten op hun kop zetten. Waar dit in de corporate wereld al dagelijkse realiteit is, begint disruptie in de zorg inmiddels ook serieuze vormen aan te nemen. Daarom zoomen wij met een serie blogs over disruptie in op de verschillende drivers van disruptie. In deze laatste blog van de serie kijken we naar disruptie door het opheffen van beperkte toegang.

Disruptie in de zorg door onbeperkte toegang

Disruptie: grote bedrijven krijgen er nauwelijks grip op. Uit onverwachte hoek poppen kleine start-ups en grote technologiebedrijven op met als doel: producten of diensten extreem innoveren en zo bestaande markten op hun kop zetten. Waar dit in de corporate wereld al dagelijkse realiteit is, begint disruptie in de zorg inmiddels ook serieuze vormen aan te nemen. Daarom zoomen wij met een serie blogs over disruptie in op de verschillende drivers van disruptie. In deze laatste blog van de serie kijken we naar disruptie door het opheffen van beperkte toegang.

Disruptie innovatie vindt plaats wanneer producten of diensten extreem verbeterd worden en zo bestaande markten op hun kop worden gezet. Disruptieve organisaties kenmerken zich door:

  • extreme klantgerichtheid: zeer snel en hoogwaardig inspelen op behoeften;
  • een zeer wendbare organisatie: snelle besluitvorming en nauwelijks vast personeel of bezit aan materiaal;
  • gebruik te maken van de allernieuwste technologie.

Wie niet snel genoeg anticipeert op ontwikkelingen in de markt, technologie en veranderende klantbehoeften, wordt genadeloos slachtoffer van disruptie.

5 Indicatoren voor disruptie
Onderstaande model van Rachel Botsman biedt 5 indicatoren die aangeven of u rijp bent voor disruptie. Scoort u op meerdere factoren, dan weet u zeker hoe laat het is! In deze serie blogs wordt per blog ingezoomd op één van de indicatoren en worden disruptieve zorginitiatieven belicht. In deze laatste blog zoomen we in op disruptie in de zorg door beperkingen op te heffen.

“Disruptie in de zorg”;
Bron: Redmax

Beperkingen binnen de zorg
Veel producten en diensten zijn buiten het bereik van mensen. Bijvoorbeeld doordat de aanschaf te duur is, kennis enkel beschikbaar is bij een select aantal mensen of simpelweg doordat diensten worden aangeboden onder beperkende voorwaarden. Denk daarbij aan beperkte rechten, gebruikersvoorwaarden, afhankelijkheden van tijd en locatie en de rol van schaamte.

Onbeperkte toegang tot specialistische kennis en vaardigheden
Beperkend in de huidige manier van opleiden van chirurgen, is dat er geen uniforme, integrale bron beschikbaar is waar een AIOS (arts in opleiding tot specialist) zich op het niveau van een individuele procedure kan voorbereiden op zijn/haar praktische werk. Gevolg is onder meer inefficiëntie. De AIOS gaat bijvoorbeeld zelf het internet afstruinen op zoek naar informatie. Een ander gevolg van het ontbreken van een uniforme bron is dat er geen standaard taal bestaat tussen opleider en AIOS. De ene chirurg voert een procedure anders uit dan de andere chirurg waardoor de AIOS dus zelf moet bijhouden bij welke chirurg je het op welke manier moet doen.

In de zorg vergemakkelijkt de Nederlandse start-up INCISION de voorbereiding van een AIOS op praktisch werk op de OK. Zij bieden een online educatieplatform (de INCISION Academy), met daarin gestandaardiseerde beschrijvingen van procedures, ondersteund met haarscherpe 3D-video’s, weergaven van relevante anatomie en kennistoetsen. Op deze manier gidst INCISION de AIOS langs de praktische stappen van een chirurgische procedure. INCISION heeft als doel vanuit dit educatieplatform een netwerk te vormen, waarin chirurgische vaardigheden gedeeld kunnen worden.

Met chirurgen in de WW schiet het in Nederland nog niet zo op. In Afrika, waar er een groot tekort is aan chirurgen, kan INCISION ook van grote waarde zijn. Zeker aangezien INCISION Academy binnenkort een offline app aanbiedt, waarmee vier essentiële ingrepen bekeken kunnen worden in gebieden waar het internet niet altijd even sterk is.

Onbeperkt oefenen
Veelal is logopedische hulp intensief. Dit komt vooral doordat een logopedist nodig is om te beoordelen of bijvoorbeeld de uitspraak van een kind verbetert. Dit maakt dat kinderen gedurende een behoorlijke periode wekelijks naar een logopedist moeten om aan hun uitspraak te werken. Terwijl je eigenlijk veel vaker zou willen oefenen en bij elke oefening wil horen of de uitspraak goed is, zodat je niet een week lang de verkeerde uitspraak oefent. Start-up NiNiSpeech zag potentie in deze beperkingen en ontwikkelde een app om in een neutrale omgeving je spraak te oefenen. Hiervoor koppelt de app je aan deelnemers die dezelfde ambitie en toewijding hebben om hun spraak te verbeteren. Hiermee wordt de drempel van schaamte weggenomen. Door de inzet van peer-to-peer hulp gebruikt het tevens onbenut potentieel (zie ook blog 2 van deze reeks) en wordt voorkomen dat er onnodig veel logopedische hulp ingezet wordt. Naast feedback van gebruikers geeft de app je ook live feedback over je spraak.

Onafhankelijk van locatie
Iggbo is een platform dat laboratoria, artsen, verpleegkundigen en patiënten aan elkaar verbindt om bloed te prikken op elk gewenst moment en locatie. Als arts of verpleegkundige geef je via het platform aan dat je bloed wilt laten afnemen bij een patiënt. Hierna kan de patiënt via de app zelf de datum en tijd, maar ook de locatie van de afspraak plannen. Op basis van de doorgegeven voorkeuren wordt de patiënt vervolgens gekoppeld aan een van de vele aangesloten verpleegkundigen. Ook is het mogelijk om te kiezen voor je eventuele favoriete verpleegkundige. Doordat deze verpleegkundige op de gewenste locatie bloed afneemt, bespaart het de patiënt veel tijd en het ziekenhuis veel ruimte en tijd. Ook wordt de doorlooptijd verkort, doordat het ziekenhuis niet afhankelijk is van de beperkte ruimtes om bloed te kunnen prikken. Doordat patiënten zelf de datum, tijd en locatie van de afspraak bepalen, blijkt tevens dat 98% van de afspraken door patiënten nagekomen wordt.

Schaamte overbruggen
Denk bij beperkte toegang ook aan beperkte openingstijden en de rol van schaamte. Rond 2005 bleek het bijvoorbeeld erg moeilijk om jonge hoogopgeleide carrièrevrouwen te bereiken terwijl bekend was dat een hoog percentage van deze doelgroep een alcoholprobleem had. Toen Brijder startte met een volledige online alcoholverslavingsbehandeling bleek dit een grote doorbraak, doordat het asynchrone karakter beter aansluit bij de doelgroep dan de beperkte openingstijden.

Onbeperkte psychologische hulp
Ook voor psychologische hulp gelden beperkingen, zoals het maken van een afspraak, de hoge prijs, de afhankelijkheid van werktijden en fysieke locatie van de psycholoog. Talkspace brengt hier verandering in met hun all-you-can-text therapy voor $25 per week. Met deze on-demand service wordt je gekoppeld aan een professionele psycholoog waarmee je onbeperkt contact kunt hebben. Dit doet Talkspace met resultaat. Zo wees recent onderzoek uit dat Talkspace Therapy even effectief is als traditionele therapie alleen dan tegen een derde van de kosten en een hogere tevredenheid rondom gemak en reactiesnelheid.

Talkspace

5 bestanddelen tegen disruptie
De meeste organisaties kijken de kat uit de boom door de innovatie- en concurrentiekracht van disruptieve spelers af te wachten. Wanneer deze duidelijk is, worden zij overspoeld door een stortvloed aan vraagstukken over hoe bestand hun eigen organisatie is tegen disruptie en wat er nodig is om hierop te kunnen reageren. Met een serieuze achterstand tot gevolg. Wees bestand tegen disruptie met de volgende acties:

  • Houd de ontwikkelingen rond markt, technologie en consumenten nauwlettend in de gaten. Of laat dit doen door iemand die niet uit je eigen sector komt en vrij is van blinde vlekken;
  • Monitor frequent de ontwikkelingen bij health-startups;
  • Stimuleer de startup-manier van innoveren binnen je eigen organisatie. Bijvoorbeeld door organisatiecellen te creëren die van buitenaf proberen de eigen organisatie radicaal te vernieuwen;
  • Breng de pijnpunten in kaart waar cliënten het meest last van hebben in relatie tot een product, dienst of proces;
  • Doe een Disrupt Your Own Business-workshop waarbij je probeert je eigen dienstverlening te disrupten.


Disrupt Your Own Business

Met een disrupt your own business-workshop kijkt u niet de kat uit de boom, maar anticipeert u proactief op ontwikkelingen door zelf de potentiële Uber in uw markt te verzinnen. Dit doen we onder meer door de grootste pijnpunten van klanten en de organisatie in kaart te brengen. Om de concurrentie een stap voor te zijn, gaan we tijdens een brainstorm aan de slag met een pijnpunt door een concreet concept te ontwikkelen. Dit concept is gericht op een exponentiële verbetering van de kwaliteit, service en/ of kostenbesparing.

Wilt u een inspiratiesessie over disruptie in de zorg, onderzoeken hoe bestand uw organisatie is tegen disruptie, zelf een disrupt your own business-workshop doen of meer informatie hierover? Neem contact met ons op!

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Redmax.
+31 10 524 11 00

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten?

Ook interessant voor u?