Redmax
Redmax

Succesvolle implementatie digitale intake bij het Dok

"Wij willen iets met eHealth, kunnen jullie ons hierbij helpen?" Dit is de vraag die het Dok ons twee jaar geleden stelde. We hebben het Dok meegenomen in de wereld van eHealth en ondersteund bij het ontwikkelen van een eigen visie. Zo moet eHealth onderdeel zijn van het primaire zorgproces en geen los onderdeel zijn van de organisatie. Er wordt bij het Dok dan ook niet gesproken over eHealth, maar over het Dok online.

Succesvolle implementatie digitale intake bij het Dok

"Wij willen iets met eHealth, kunnen jullie ons hierbij helpen?" Dit is de vraag die het Dok ons twee jaar geleden stelde. We hebben het Dok meegenomen in de wereld van eHealth en ondersteund bij het ontwikkelen van een eigen visie. Zo moet eHealth onderdeel zijn van het primaire zorgproces en geen los onderdeel zijn van de organisatie. Er wordt bij het Dok dan ook niet gesproken over eHealth, maar over het Dok online.

Nieuwe intake
Het Dok is een forensische psychiatrische polikliniek. Zij behandelen mensen die de grenzen van zichzelf of anderen overschrijden. Geen gemakkelijke doelgroep, met vaak weinig motivatie. Er is daarom gekozen om te starten met het vernieuwen van het intakeproces. Juist in deze begin fase kunnen we de zorg effectiever en efficiënter inrichten en zo de doelgroep motiveren.1
Het resultaat is een intakeproces, waarbij patiënten zelf digitaal hun intakevragenlijst invullen. Dit geeft hen een gevoel van eigen regie. Belangrijk voor een doelgroep die vaak weinig autonomie heeft: “Ik vind het fijn dat ik zelfstandig met een kop koffie rustig de vragenlijst kan invullen, zonder dat een behandelaar over mijn schouder mee kijkt”. Ander belangrijk uitgangspunt in het nieuwe proces is dat de degene met de meeste kennis voorin het traject zitten. Op deze manier zorgt het Dok ervoor dat de juiste patiënten in de juiste zorgpaden terecht komen.

Daarnaast zorgt het nieuwe intakeproces voor grote effectiviteitswinst. Zo is er een besparing van 70% op het aantal uur dat intake kost, doordat deze is ingericht als een soort wasstraat. Het proces is zodanig gestandaardiseerd dat een patiënt snel de gehele intake kan doorlopen. Ook de doorlooptijd is verkort met 75%. Hierdoor hoeft de patiënt niet onnodig nog een keer extra naar een vestiging van het Dok te reizen. Deze effectiviteitsslag is gemaakt zonder ten koste te gaan van de kwaliteit. Behandelaren ervaren een meer inhoudelijk intakegesprek met de patiënt, doordat patiënten voorafgaand aan het gesprek al informatie krijgen uit de vragenlijst.

ImplementatieDok_300x200 ImplementatieDok_300x200_2

Van Proeftuinen naar kasteeltuin
“Waar veel instellingen stuk lopen op implementatie is dit juist een van de sterke punten bij het Dok. Dit komt mede door de inspirerende samenwerking tussen Redmax en het Dok. Dat heeft geleid tot nu al meerdere mooie producten en straks een geslaagde implementatie”, aldus Hans Vermeulen (psychiater bij het Dok). Aan de hand van het ‘Redmax-implementatiemodel’ is de nieuwe intake geïmplementeerd. Zo zijn alle afdelingen uit de organisatie betrokken en is er gewerkt met proeftuinen. In deze proeftuinen is stapsgewijs in kleine groepjes de nieuwe intake vormgegeven, getoetst en geoptimaliseerd tot een proces dat past binnen het primaire proces. Door te werken met proeftuinen komen kinderziektes aan het licht en kunnen deze verholpen worden voordat uitrol in de organisatie plaatsvindt. Het resultaat is dat deze maand na feestelijke startbijeenkomsten alle medewerkers zijn gestart met de nieuwe intake. Ook voor hen een grote winst: “Ik ga nu veel rustiger het weekend in, omdat alle intakes op dezelfde dag zijn uitgewerkt. Deze zitten in het weekend niet meer in mijn hoofd”.

Meer weten over dit project of het ‘Redmax-implementatiemodel’? Neem gerust contact met ons op!

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Redmax.
+31 10 524 11 00

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten?

Ook interessant voor u?