Redmax
Redmax

Succesvolle proeftuinen als basis voor opschaling eHealth

De digitale zorgwereld is volop in beweging. Enerzijds door het groeiend aantal mogelijkheden, anderzijds vanwege eisen die worden opgelegd vanuit zorgverzekeraars. Kijken we naar implementaties, dan zien we dat maar liefst 80% van de zorginnovaties blijft hangen in de pilot fase. Opschaling naar de rest van de organisatie lukt daarom niet. Niet alleen zonde van uw investering, maar ook van de tijd en energie die iedereen erin gestoken heeft. Wilt u meebewegen met de veranderende digitale zorgwereld tegen minimaal risico? Ga dan experimenteren met proeftuinen!

Succesvolle proeftuinen als basis voor opschaling eHealth

De digitale zorgwereld is volop in beweging. Enerzijds door het groeiend aantal mogelijkheden, anderzijds vanwege eisen die worden opgelegd vanuit zorgverzekeraars. Kijken we naar implementaties, dan zien we dat maar liefst 80% van de zorginnovaties blijft hangen in de pilot fase. Opschaling naar de rest van de organisatie lukt daarom niet. Niet alleen zonde van uw investering, maar ook van de tijd en energie die iedereen erin gestoken heeft. Wilt u meebewegen met de veranderende digitale zorgwereld tegen minimaal risico? Ga dan experimenteren met proeftuinen!

Een proeftuin is een kortdurend experiment op het gebied van zorgtechnologie en innovatie. Een proeftuin maakt het mogelijk de effectiviteit van innovaties te testen in praktijksituaties, voordat u daadwerkelijk investeert in/start met een pilot. Uit onze ervaring blijkt dat veel leveranciers bereid zijn om mee te werken aan dit concept, waardoor innovaties tegen een minimale vergoeding (of zelfs gratis) in huis gehaald kunnen worden. Na ingebruikname wordt vrijwel direct duidelijk of de innovatie eenvoudig in gebruik te nemen is, of de innovatie bevalt in de praktijk en hoe het met de adoptie is gesteld bij eindgebruikers.

Een proeftuin heeft de eigenschap zeer laagdrempelig te zijn en geeft in de praktijk vaak doorslag om wel of niet tot een pilot over te gaan. Uitgebreid vooronderzoek is in deze fase dan ook niet noodzakelijk. Gedurende het experimenteren met proeftuinen krijgen zorgverleners drie speltips mee: #durftevragen, #durflostelaten en #durftedromen. Pas nadat de proeftuin succesvol is gebleken, kijken we naar de business case, koppelbaarheid met andere systemen en andere belangrijke overwegingen. Een succesvolle proeftuin kan leiden tot een pilot en een succesvolle pilot kan vervolgens leiden tot verdere opschaling en implementatie van de innovatie binnen de organisatie.

Proeftuin_pilot_implementatie

Hoe werkt de proeftuin methodiek van Redmax?
Redmax heeft een proeftuin methodiek ontwikkeld welke bestaat uit een cyclus van 5 stappen.

Stap 1: Behoeften bepalen. Bij aanvang inventariseren we welke problemen er spelen bij de zorgvrager, de zorgverlener en eventueel het netwerk van de zorgvrager. Denk hierbij aan thema’s als veiligheid, transparantie, communicatie en het vergroten van de zelfredzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid.

Stap 2: Innovatie analyse. Vervolgens zoeken we passende innovaties bij de geselecteerde thema’s. We kijken naar innovaties die zich al bewezen hebben, maar ook naar innovaties die op het punt van doorbreken staan.

Stap 3: Demonstratie. Nadat wij passende innovaties hebben geselecteerd, worden deze gepresenteerd aan een multidisciplinair team van zorgverleners welke deel gaan nemen aan de proeftuin. Zij selecteren de innovaties die men daadwerkelijk wil gaan testen in de praktijk.

Stap 4: Innovatie in de praktijk. Na de definitieve selectie worden de innovaties opgevraagd bij leveranciers, waarna de praktijkfase van start gaat. Redmax heeft connecties met veel leveranciers, waardoor innovaties vaak tegen minimale kosten in huis gehaald kunnen worden. De projectleider geeft instructie aan de zorgverlener en zorgvrager (of iemand uit het netwerk van de zorgvrager). De eindgebruikers gaan vervolgens enkele weken experimenteren met de innovatie. De projectleider onderhoudt gedurende deze periode nauw contact met alle deelnemers.

Stap 5: Evaluatie. Na enkele weken experimenteren vindt de evaluatie plaats. Voor iedere geselecteerde innovatie wordt een evaluatieformulier door zowel de zorgvrager als zorgverlener ingevuld. In de evaluatiesessie worden de uitkomsten besproken. De projectleider werkt vervolgens voor iedere innovatie die een positieve beoordeling heeft ontvangen de grove business case uit. Bij een positieve grove business case kan de organisatie besluiten om een pilot te starten om de grove business case in de praktijk te toetsen en te verfijnen.

Proeftuin


Wat als een proeftuin succesvol is gebleken?
Deze pragmatische aanpak van de vijf stappen cyclus laat zien welke innovaties een potentiële business case met draagvlak voor de zorgvrager en zorgverlener opleveren. Tijdens de evaluatie wordt gekeken naar zowel kwalitatieve als kwantitatieve opbrengsten.

Vergroot de innovatie de zelfredzaamheid, het gevoel van veiligheid of de maatschappelijke betrokkenheid bij de zorgvrager? Als het antwoord op één of meerdere van deze voorbeeldvragen ‘ja’ is, dan kunnen we spreken van kwalitatieve opbrengsten. Deze kwalitatieve opbrengsten leveren een toegevoegde waarde op voor de zorgvrager. Hierbij is het interessant om de vraag te stellen of de gebruiker (of iemand uit het netwerk) bereid is om de innovatie zelf aan te schaffen. Innovaties welke voornamelijk voordelen opleveren voor de medewerkers en/of organisatie vallen onder de categorie kwantitatieve opbrengen.

Quote_Michel_Verbaaraschot

Na een succesvolle proeftuin kan een pilot gestart worden om onder andere de business case te verfijnen, te onderzoeken of de ervaring van een grotere groep gebruikers nog steeds positief is over de innovatie en om na te gaan of de innovatie te integreren is in het werkproces. Indien er puur sprake is van positieve kwalitatieve opbrengsten (bijvoorbeeld bij consumentenproducten), kan het voor organisaties interessant zijn om de mogelijkheden te onderzoeken voor een samenwerking met een leverancier van zorgtechnologie. Middels een dergelijke samenwerking kan de organisatie, zonder investeringslast, toch een adviserende rol vervullen richting de zorgvrager.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Redmax.
+31 10 524 11 00

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten?

Ook interessant voor u?