Redmax
Redmax

Zonder leren en evalueren geen implementatieresultaat

Tijd is schaars, zeker in deze tijd van bezuinigingen in de zorg en focus op productie. Vaak gaat dit ten koste van de ruimte voor innovatieprojecten. Zeker het leren en reflecteren zijn vaak kind van de rekening. Maar juist aandacht voor deze onderdelen zijn essentieel om tot goed implementatieresultaat te komen. Daarom nu 10 minuten aandacht gevraagd voor leren en reflecteren.

Zonder leren en evalueren geen implementatieresultaat

Tijd is schaars, zeker in deze tijd van bezuinigingen in de zorg en focus op productie. Vaak gaat dit ten koste van de ruimte voor innovatieprojecten. Zeker het leren en reflecteren zijn vaak kind van de rekening. Maar juist aandacht voor deze onderdelen zijn essentieel om tot goed implementatieresultaat te komen. Daarom nu 10 minuten aandacht gevraagd voor leren en reflecteren.

Inleiding in het model
Reflectief monitoren is de vierde en laatste pijler uit de Normalization Process Theory (NPT). De NPT is een actietheorie ontwikkeld door May et al. (2010), die zijn meerwaarde in praktijk en onderzoek heeft bewezen. De theorie definieert pijlers en drijfveren, die noodzakelijk zijn voor succesvolle implementatie. In ons dagelijks werk als consultants merken we de kracht hiervan, omdat we de theorie vertaald hebben naar onze implementatiemethodiek. NPT bestaat uit vier pijlers, waarvan de eerste drie, ‘Zingeving’, ‘Participatie’ en ‘Actie’, in de voorgaande blogs zijn beschreven. In dit laatste deel van het vierluik over de Redmax implementatiemethode aandacht voor ‘Reflectief Monitoren’.

Reflectief monitoren is meer dan Plan, Do, Check, Act
Als ik in gesprek refereer aan het belang van de pijler reflectief monitoren, knikt menig manager of bestuurder van herkenning en verbindt dit met de bekende PDCA-cyclus. De invulling van deze pijler is echter meer dan een goed uitgevoerde Check en follow up (Actie) na planning (Plan) en actie (Do). Een eerste belangrijk verschil is dat een PDCA-cyclus een volgordelijkheid kent, terwijl reflectief monitoren een continu en iteratief proces is. De reflectie refereert aan eerdere invulling van zingeving, aan status van participatie, aan ondernomen acties en heeft meteen ook weer impact op deze pijlers. Werken met de NPT-pijlers is daarmee een stuwende kracht voor de implementatie. Juist in deze stuwende kracht zien we vanuit Redmax de meerwaarde. Dit biedt ons handvatten om van het niveau implementatieproject over te gaan naar het noodzakelijke niveau: namelijk een veranderproces.

Implementatie is geen project, maar een veranderproces
Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken: implementatie van eHealth is vooral een veranderingsproces. We denken vaak in het realiseren van implementatieprojecten om tot een organisatie brede aanpak te komen. Ook in de Redmax implementatiemethodiek is er ruimte voor de projectmatige aanpak, omdat dit mogelijkheden biedt om een implementatiemethodiek te standaardiseren en daarmee efficiënter te maken. Veranderkundig klinkt dit als een vrij blauwe aanpak. Echter, als we in het veranderkundig proces van de eHealth implementatie geen aandacht besteden aan de vier andere veranderkleuren, dan loopt de implementatie spaak. Aandacht voor betrokkenheid (rood), bewustwording (groen), voor het organiseren van het ontwikkelend vermogen in een organisatie (wit), en incidenteel macht en onderhandeling (geel) zijn daarom onderdeel van onze methode. De NPT-theorie met zijn vier pijlers sluit daar goed op aan.

Reflectief monitoren in de praktijk
Continu inhoudelijk terugblikken en cijfers evalueren, dat is de korte samenvatting van acties in deze pijler. Maar dan wel op alle elementen van de pijlers: zingeving, participatie en actie. Hoe dat in zijn werk gaat, licht ik toe aan de hand van een praktijkvoorbeeld waarbij we een online behandelplatform implementeren binnen een GGZ-organisatie.

  • De eerste vraag die ontstaat is wat de cijfers zeggen: dit valt onder monitoren. In de GGZ-organisatie worden de cijfers voor het gebruik van het online behandelplatform opgevraagd. De vraag is echter wat deze cijfers werkelijk zeggen over het gebruik. We zien vaak dat men trots is op account-aantallen (het aantal accounts dat zich heeft aangemeld in het online behandelplatform). Een goed begin, maar om werkelijk te kunnen monitoren is meer informatie nodig dan dit. Denk aan vragen als ‘Wie is wanneer online?’, ‘Hoe lang en waarmee is men online?’, enzovoort. Goede criteria opstellen om later te kunnen monitoren is essentieel. De criteria komen voort uit verwachtingen die beschreven zijn in de pijlers zingeving, participatie en actie.
  • Naast een cijfermatige terugblik is een inhoudelijke terugblik relevant, op gezamenlijk en persoonlijk niveau. De gezamenlijke en persoonlijke beoordeling draaien beide om de vraag hoe men werken met het online platform waardeert en of dit overeenkomt met de gedachten die men hierover had bij de pijler zingeving. Bij de gezamenlijke beoordeling blikt het team terug op de invulling van het belang en de meerwaarde. En in de individuele beoordeling is er ruimte voor het individu om stil te staan bij de impact op zijn werk, werkproces en taakinvulling en de vooraf benoemde verwachtingen.
  • De implementatie van een online behandelplatform heeft impact op de werkprocessen. Evaluatie en aanscherping daarvan op basis van praktijkervaringen is de focus van het element herconfiguratie. Bij de GGZ-organisatie kwamen vragen aan bod zoals ‘Hebben we alle processen geraakt?’ en ‘Is er voldoende aandacht besteed aan het informatieproces voor de cliënt?’. Herconfiguratie biedt ruimte voor aanscherping van leren en evalueren.


Wilt u ook reflectief monitoren toepassen?
Kernwoord in deze fase van reflectief monitoren is evalueren en leren, of leren en evalueren. Deze pijler benadrukt eveneens het procesmatige aspect van een eHealth implementatieproces. Voor Redmax biedt de NPT-theorie de juiste handvatten en ingangen om onze klanten te helpen om daadwerkelijk tot adoptie van eHealth te komen.

Bent u geprikkeld door de elementen of wilt u weten wat dit voor uw organisatie kan betekenen? Schroom niet om te bellen of mailen. Ik hoor graag van u!

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Redmax.
+31 10 524 11 00

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten?

Ook interessant voor u?