Redmax
Redmax

Implementatietraject aanlevering ROM-gegevens

Partijen van het bestuurlijk akkoord GGZ hebben ons gevraagd om als projectleider te fungeren voor het traject van de implementatie van aanlevering van Landelijk ROM-gegevens. Deze gegevens dienen aangeleverd te worden via een te realiseren infrastructuur, beheerd door een Trusted Third Party (TTP). Er zal een nieuwe TTP voor realisatie en beheer van de aanleverstraat gezocht moeten worden. Redmax moest zorgen dat de juiste partij, transparant en onder de juiste condities, werd geselecteerd. Deze partij zal voor langere tijd de verzameling en controle van de Landelijke ROM-gegevens van de vrijgevestigden verzamelen, valideren en doorleveren aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG).

Implementatietraject aanlevering ROM-gegevens

Het selectietraject bestond uit de volgende stappen:

 • Opstellen van een ‘programma van eisen’;
 • Opstellen van de ‘longlist’ met mogelijke leveranciers voor de realisatie van de aanleverstraat;
 • Uitzetten van ‘request for information (RFI)’ waarin we het ‘programma van eisen’ voorleggen aan de leveranciers op de ‘longlist’;
 • Selecteren van een ‘shortlist met leveranciers’ op basis van vastgestelde criteria;
 • Informeren van alle partijen met toelichting;
 • Uitzetten van ‘request for proposal (RFP)’ waarin we aan de leveranciers vragen een financieel voorstel te doen en een planning op te leveren voor realisatie van de aanleverstraat;
 • Selecteren van de beste partij op basis van de overeengekomen criteria;
 • Communiceren van de selectie aan alle betrokken partijen.

selectietraject

Op basis van de RFI hebben zich 18 partijen ingeschreven. De eerste weging heeft een lijst van 12 RFP-kandidaten opgeleverd. Op basis van de RFP hebben 5 kandidaten zich teruggetrokken, 7 leveranciers hebben elk 141 vragen beantwoord die zijn verwerkt om een beoordeling te kunnen maken. We hebben de beoordeling gesplitst in twee dimensies: de inhoudelijke beoordeling en de totale kosten over een periode van 10 jaar. Om een rangorde te bepalen zijn beide dimensies (inhoud en geld) in beeld gebracht (zie afbeelding hieronder). Op de horizontale as staat de inhoudelijke kwaliteit en verticaal staan de kosten centraal.

Total Cost of Ownership

Op basis van deze analyse hebben twee partijen zich duidelijk onderscheiden van de rest, en zij zijn bij uitstek geschikt om de gevraagde oplossing te leveren.

Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) is op 27 juli 2016 formeel opgericht. Dit is een initiatief van de branche zelf. De oprichtende partijen zijn NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie) en LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten). De realisatie van de stichting en de bijbehorende infrastructuur is een programma waarbij Redmax al enkele jaren in een voortrekkersrol betrokken is. We zijn samen met de branche trots op dit resultaat en wij feliciteren de SVR, de SBG, Zorgverzekeraars Nederland, InfinitCare en minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met dit behaalde (tussen) resultaat.

De stichting zal toezien op een correcte werking en gebruik van de infrastructuur binnen de doelstellingen van benchmarken en kwaliteitsverbetering in het GGZ-veld voor vrijgevestigden.

Implementatietraject aanlevering ROM-gegevens

Implementatietraject aanlevering ROM-gegevens

Partijen van het bestuurlijk akkoord GGZ hebben ons gevraagd om als projectleider te fungeren voor het traject van de implementatie van aanlevering van Landelijk ROM-gegevens. Deze gegevens dienen aangeleverd te worden via een te realiseren infrastructuur, beheerd door een Trusted Third Party (TTP). Er zal een nieuwe TTP voor realisatie en beheer van de aanleverstraat gezocht moeten worden. Redmax moest zorgen dat de juiste partij, transparant en onder de juiste condities, werd geselecteerd. Deze partij zal voor langere tijd de verzameling en controle van de Landelijke ROM-gegevens van de vrijgevestigden verzamelen, valideren en doorleveren aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG).

Het selectietraject bestond uit de volgende stappen:

 • Opstellen van een ‘programma van eisen’;
 • Opstellen van de ‘longlist’ met mogelijke leveranciers voor de realisatie van de aanleverstraat;
 • Uitzetten van ‘request for information (RFI)’ waarin we het ‘programma van eisen’ voorleggen aan de leveranciers op de ‘longlist’;
 • Selecteren van een ‘shortlist met leveranciers’ op basis van vastgestelde criteria;
 • Informeren van alle partijen met toelichting;
 • Uitzetten van ‘request for proposal (RFP)’ waarin we aan de leveranciers vragen een financieel voorstel te doen en een planning op te leveren voor realisatie van de aanleverstraat;
 • Selecteren van de beste partij op basis van de overeengekomen criteria;
 • Communiceren van de selectie aan alle betrokken partijen.

selectietraject

Op basis van de RFI hebben zich 18 partijen ingeschreven. De eerste weging heeft een lijst van 12 RFP-kandidaten opgeleverd. Op basis van de RFP hebben 5 kandidaten zich teruggetrokken, 7 leveranciers hebben elk 141 vragen beantwoord die zijn verwerkt om een beoordeling te kunnen maken. We hebben de beoordeling gesplitst in twee dimensies: de inhoudelijke beoordeling en de totale kosten over een periode van 10 jaar. Om een rangorde te bepalen zijn beide dimensies (inhoud en geld) in beeld gebracht (zie afbeelding hieronder). Op de horizontale as staat de inhoudelijke kwaliteit en verticaal staan de kosten centraal.

Total Cost of Ownership

Op basis van deze analyse hebben twee partijen zich duidelijk onderscheiden van de rest, en zij zijn bij uitstek geschikt om de gevraagde oplossing te leveren.

Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) is op 27 juli 2016 formeel opgericht. Dit is een initiatief van de branche zelf. De oprichtende partijen zijn NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie) en LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten). De realisatie van de stichting en de bijbehorende infrastructuur is een programma waarbij Redmax al enkele jaren in een voortrekkersrol betrokken is. We zijn samen met de branche trots op dit resultaat en wij feliciteren de SVR, de SBG, Zorgverzekeraars Nederland, InfinitCare en minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met dit behaalde (tussen) resultaat.

De stichting zal toezien op een correcte werking en gebruik van de infrastructuur binnen de doelstellingen van benchmarken en kwaliteitsverbetering in het GGZ-veld voor vrijgevestigden.


Wilt u meer weten?

Neem contact op met Redmax.
+31 10 524 11 00

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten?

Ook interessant voor u?

Ook interessant voor u?

Ook interessant voor u?