Redmax
Redmax

Business case eHealth

Zorginstellingen die besluiten digitale zorg aan te bieden in hun zorgproces, willen daarbij vanzelfsprekend een positieve business case kunnen presenteren. Maar hoe wordt een goed onderbouwde business case geformuleerd? Redmax heeft hier ervaring mee en kan u helpen bij de berekening van een business case.

Business case eHealth

Wij vinden de business case een cruciaal onderdeel van het implementatietraject van een zorginnovatie. Als er geen positieve business case bestaat dan willen we dat zo snel mogelijk vaststellen en de innovatie stopzetten. Dit leidt tot een veel betere focus en besteding van middelen, waarmee uw organisatie een verschil kan maken. Zinloos pilots doen en in een te laat stadium ontdekken dat er een negatief rendement is, proberen wij te allen tijde te voorkomen. Om een business case goed te bepalen, is het nodig om met voldoende kennis alle stakeholders te analyseren. Hiervoor gebruiken wij een model, dat twee benaderingen kent.

Kwalitatieve fase
Voor alle stakeholders wordt de impact in kaart gebracht die zij verwachten. Dit kan op hoofdlijnen leiden tot goede besluitvorming met inschatting van de te bereiken resultaten en effecten.

Kwantitatieve fase
Een ingewikkeldere fase is de kwantitatieve fase. Daarvoor is een model opgesteld waarbij alle relevante kosten van een organisatie worden doorlopen en de indicatoren worden vastgesteld die door eHealth verbeteren. Zo ontstaat een model waarbij de marge van de organisatie in beeld komt en de getalsmatige verandering daarvan in kaart wordt gebracht. De KPI’s (Key Performance Indicatoren), die helpen om de resultaten van de business case te sturen, worden bepaald. Een KPI is bijvoorbeeld de sterk veranderende caseload van een professional als gevolg van eHealth implementatie. De caseload mutaties verschillen per soort dienstverlening, maar een verdubbeling lijkt soms mogelijk. Dat is een business case verbetering van 100%.

stakeholders_300x200

Er wordt gestreefd om met behulp van eenvoudige modellen zo goed mogelijke referentie KPI’s te geven. Zo kunt u in de toekomst nog sneller aan het werk met realistische doelstellingen en het implementeren van eHealth met een positieve business case voor uw organisatie.

Wij vinden de business case een cruciaal onderdeel van het implementatietraject van een zorginnovatie. Als er geen positieve business case bestaat dan willen we dat zo snel mogelijk vaststellen en de innovatie stopzetten. Dit leidt tot een veel betere focus en besteding van middelen, waarmee uw organisatie een verschil kan maken. Zinloos pilots doen en in een te laat stadium ontdekken dat er een negatief rendement is, proberen wij te allen tijde te voorkomen. Om een business case goed te bepalen, is het nodig om met voldoende kennis alle stakeholders te analyseren. Hiervoor gebruiken wij een model, dat twee benaderingen kent.

Kwalitatieve fase
Voor alle stakeholders wordt de impact in kaart gebracht die zij verwachten. Dit kan op hoofdlijnen leiden tot goede besluitvorming met inschatting van de te bereiken resultaten en effecten.

Kwantitatieve fase
Een ingewikkeldere fase is de kwantitatieve fase. Daarvoor is een model opgesteld waarbij alle relevante kosten van een organisatie worden doorlopen en de indicatoren worden vastgesteld die door eHealth verbeteren. Zo ontstaat een model waarbij de marge van de organisatie in beeld komt en de getalsmatige verandering daarvan in kaart wordt gebracht. De KPI’s (Key Performance Indicatoren), die helpen om de resultaten van de business case te sturen, worden bepaald. Een KPI is bijvoorbeeld de sterk veranderende caseload van een professional als gevolg van eHealth implementatie. De caseload mutaties verschillen per soort dienstverlening, maar een verdubbeling lijkt soms mogelijk. Dat is een business case verbetering van 100%.

stakeholders_300x200

Er wordt gestreefd om met behulp van eenvoudige modellen zo goed mogelijke referentie KPI’s te geven. Zo kunt u in de toekomst nog sneller aan het werk met realistische doelstellingen en het implementeren van eHealth met een positieve business case voor uw organisatie.Wilt u meer weten?

Neem contact op met Redmax.
+31 10 524 11 00

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten?

Ook interessant voor u?

Ook interessant voor u?

Ook interessant voor u?