Redmax
Redmax

Regionale visie en strategie

“Mensen veranderen niet op basis van een idee. Mensen veranderen omdat een pijnpunt wordt opgelost.” De centrale vraag in deze fase is welke pijnpunten er ontstaan in de gemeentelijke organisatie van de zorg, uitgaande van de zorgvraag 2020. Veel organisaties zijn bezig met innovatie. In de praktijk is vaak zichtbaar dat men de keuze van de innovatie onvoldoende baseert op het achterliggende probleem. Er wordt te snel in (technologische) oplossingen gedacht. Investeren in een gedegen analyse van de visie op de toekomst van de zorg, op organisatie- en gemeenteniveau, van belangen en hindermachten zorgt voor een gedeelde, integrale strategie voor de zorg op gemeenteniveau. Redmax kan hierin het volgende voor uw gemeente betekenen.

Regionale visie en strategie

Stakeholderanalyse
In deze fase zorgen we middels een stakeholderanalyse voor een overzicht waarin de samenhang in problemen en belangen, en de aanleiding voor verandering wordt weergegeven. Daarbij worden tevens de belangen van iedere stakeholder verkend, om zicht te krijgen op de gedeelde maar ook tegenstrijdige belangen. We besteden ook aandacht aan de (veronderstelde) hindermachten, omdat deze bepalend zijn voor succes in de volgende fase.

Inspiratie en disruptie
In het kader van visievorming besteden we aandacht aan de benodigde kennis en inspiratie. Nadenken over de toekomst vraagt kennis van de trends in digitale zorg en maatschappij. Daarvoor benutten we onze kennis- en inspiratiesessies. Zo zorgen we dat betrokkenen de mogelijkheden, maar ook het waarom achter deze verandering leren kennen. Daarbij dagen we via disruptiesessies de aanwezigen uit om werkelijk ‘out-of-the box’ over de toekomstige dienstverlening na te denken.

Visie en strategie
Op basis van de stakeholderanalyse en de zorgvraag 2020 formuleren we in samenspraak met de stakeholders de visie op de toekomst van de zorg: wat is de gedeelde ambitie, wat is de focus voor de komende jaren?

Resultaat
Vervolgens werken we deze visie uit naar een strategie voor de komende jaren, waarin we de kern van de aanpak verwoorden. Het resultaat is een visie en strategie die door alle betrokkenen wordt begrepen en gezamenlijk uitgevoerd kan worden.

Vervolg
De vaststelling van de visie en strategie is de start van de volgende fase: Waardepropositie en ordening van de regionale zorg.

Contact
Wilt u meer weten of heeft u behoefte aan een afspraak om de mogelijkheden voor uw gemeente te bespreken? Neem dan contact met ons op.

Stakeholderanalyse
In deze fase zorgen we middels een stakeholderanalyse voor een overzicht waarin de samenhang in problemen en belangen, en de aanleiding voor verandering wordt weergegeven. Daarbij worden tevens de belangen van iedere stakeholder verkend, om zicht te krijgen op de gedeelde maar ook tegenstrijdige belangen. We besteden ook aandacht aan de (veronderstelde) hindermachten, omdat deze bepalend zijn voor succes in de volgende fase.

Inspiratie en disruptie
In het kader van visievorming besteden we aandacht aan de benodigde kennis en inspiratie. Nadenken over de toekomst vraagt kennis van de trends in digitale zorg en maatschappij. Daarvoor benutten we onze kennis- en inspiratiesessies. Zo zorgen we dat betrokkenen de mogelijkheden, maar ook het waarom achter deze verandering leren kennen. Daarbij dagen we via disruptiesessies de aanwezigen uit om werkelijk ‘out-of-the box’ over de toekomstige dienstverlening na te denken.

Visie en strategie
Op basis van de stakeholderanalyse en de zorgvraag 2020 formuleren we in samenspraak met de stakeholders de visie op de toekomst van de zorg: wat is de gedeelde ambitie, wat is de focus voor de komende jaren?

Resultaat
Vervolgens werken we deze visie uit naar een strategie voor de komende jaren, waarin we de kern van de aanpak verwoorden. Het resultaat is een visie en strategie die door alle betrokkenen wordt begrepen en gezamenlijk uitgevoerd kan worden.

Vervolg
De vaststelling van de visie en strategie is de start van de volgende fase: Waardepropositie en ordening van de regionale zorg.

Contact
Wilt u meer weten of heeft u behoefte aan een afspraak om de mogelijkheden voor uw gemeente te bespreken? Neem dan contact met ons op.Wilt u meer weten?

Neem contact op met Redmax.
+31 10 524 11 00

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten?

Ook interessant voor u?

Ook interessant voor u?

Ook interessant voor u?